Σκοποί του ΙΔΑΣΜΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2006 03:10

Το Ινστιτούτο Διεθνών Αναπτυξιακών και Στρατηγικών Μελετών (ΙΔΑΣΜΕ), είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, που ιδρύθηκε το 2008 και στόχο έχει να προωθεί την έννοια της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Να αναπτύσσει δράσεις που σε συνεργασία με τρίτους, να αποσκοπούν στη βελτίωση κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά πληθυσμιακών συνόλων της Ελλάδος αλλά και άλλων Χωρών.

Αναλυτικότερα οι Σκοποί του ΙΔΑΣΜΕ είναι:

 1. Να προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια και να προωθεί την έννοια της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και να αναπτύσσει δράσεις σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 2. Να προάγει εθελοντικά και με κάθε δυνατό μέσο την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού.
 3. Να αναπτύσσει δράσεις που σε συνεργασία με τρίτους, (όπως Χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, καθώς και με άλλες Χώρες) να αποσκοπούν στη βελτίωση κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά, πληθυσμιακών συνόλων της Ελλάδας αλλά και άλλων Χωρών.
 4. Να προτείνει δράσεις που θα βελτιώνουν την ικανότητα και ετοιμότητα των εμπλεκομένων Φορέων να αναπτυχθούν μέσα από δραστηριότητες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάλληλης τεχνογνωσίας για παροχή επείγουσας ή όχι ανθρωπιστικής, επισιτιστικής, πολιτιστικής, αναπτυξιακής και γενικά κάθε είδους βοήθειας προς πληθυσμούς αναπτυσσομένων ή αναπτυγμένων Χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο αυτών.
 5. Τη διοργάνωση κάθε είδους Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 6. Την εκπόνηση Επιστημονικών μελετών κάθε είδους.
 7. Την παραγωγή Ραδιο/Τηλεοπτικο, Multimedia υλικού που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
 8. Την Έκδοση βιβλίων, συγγραμμάτων, εφημερίδων, περιοδικών.
 9. Τη δημιουργία ομάδων εργασίας Πολιτικού, Οικονομικού, Κοινωνικού προβληματισμού (Πολιτική,Οικονομική, Κοινωνική δεξαμενή σκέψης / Political, Economical, Social Think Tank).
 10. Τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας.
 11. Να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει κάθε φύσης επιστημονικές, οικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, προς την κατεύθυνση της επίτευξης του σκοπού της.
 12. Να υλοποιεί ή συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε κάθε είδους προγράμματα, μελέτες και έρευνες, διεκπεραιώνοντας τις αντίστοιχες διαδικασίες.
 13. Να οργανώνει ή να συμμετέχει στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων επιμόρφωσης, ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενημέρωση και εκπαίδευση των Εταίρων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
 14. Να συνεργάζεται με άλλους Φορείς ή Εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς προς τους δικούς της σκοπούς και να υλοποιεί μαζί τους, κοινά προγράμματα ή έργα.
 15. Να αναθέτει σε κατάλληλους Φορείς ειδικές εργασίες ή έργα, ιδίως σε ότι αφορά την τεχνική της υποστήριξη, την προώθηση και διαφήμιση, τη δημιουργία κοινών ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων, ιστοσελίδας στο διαδίκτυο κτλ.
Ο Σκοπός της Εταιρίας είναι πάντοτε Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Χωρίς Οικονομικά Κέρδη.
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2008 11:15